X
تبلیغات
مهتاب


مهتاب

شعرهای عاشقانه

نه !چشمانم شور نبود

اگرآخرکارمان ندامت شد

دست هایم بی نمک بود


***************

خدایا

درانجماد نگاههای سرداین مردم دلم برای جهنمت تنگ شده

*************

سلامتی جهنم که دوباره رفیقارو دور هم جمع میکنه

92/10/13 | 16:33 | شری | |

ازاینکه بعضیها نمیان سمتت ناراحت نشوایراد ازتو نیست

مگس هیچوقت سمت گل نمیره

همیشه میره سمت یه چیزی مث خودش  


**********

تمام غصه هایی که برایت خوردم بالا آوردم

طعم بیهودگی می داد

******

وقتی داشتی می رفتی گفتی دیگرهیچ کس رو مثل من نمی تونی پیدا کنی

توی دلم گفتم اتفاقا خوبیش همینه

********

عزیزم

دیگرحتی نمی خواهم آرزویت باشم 

آرزو می کنم او آرزوی تو باشد

آرزوی او دیگری

92/07/28 | 19:17 | شری | |

قدیما اگرپای کسی می نشستی بهت می گفتن "وفادار"الان میگن "سیریش"
چرا؟

****************
خیانت را مدرسه به ما یاد داد!
ازهمان زمانی که گفت: جای خالی راپرکنید.

*****************
دوست خوب مث خط سفید وسط جاده ست تکه تکه میشه ولی بازم پا به پات میاد
البته دیگه الان موجود نیستش!

*****************
یادت بماند..
تو
یادگارروزهایی
هستی....
که نه فراموش می شوند
نه تکرار

92/07/07 | 12:29 | شری | |

چه بی تفاوت زندگی میکنند آدم ها

بی انکه بداننددرگوشه ای ازدنیا.تمام دنیای کسی شده ای

*************

زخمهایت را خوب پنهان کن

آدمهای این دوره عجیب با نمک شده اند..

**************

درخت دلتنگ تبر می شودوقتی که پرندگان تیر برق را به اوترجیح می دهند.

92/05/21 | 13:4 | شری | |

 می خندم

دیگر تب هم ندارم ...داغ هم نیستم...دیگربهیاد تو هم نیستم....سرد سرد شده ام ....کسی چه می داند شایددق کرده ام

******************

گاهی دلم برای باورهای گذشته ام تنگ می شود.گاهی دلم برای پاکی های کودکانه ی قلبم می گیرد گاهی آرزو می کنم ای کاش دلی نبود تا تنگ شود تا خسته شود تا بشکند

92/05/10 | 22:37 | شری | |

www . night Skin . ir